DIGITALISER DIN RISIKOSTYRING

HMS/IK | SIKKERHET | BEREDSKAP

Risikostyring med SmartControl:

 • IK-forskriftens krav etterleves og dokumenteres med få tastetrykk
 • Aldri vært enklere å risikovurdere sin virksomhet
 • Sjekklister rett ved fingrene – på det virksomheten skal ha kontroll på
 • Avviksrapportering på 1-2-3  når en fare-/ulykkeskilde oppdages
 • Nabo-hjelp på 1-2-3 når en fare-/ulykkeskilde oppdages
 • Handlingsplan for utbedring av avvik, feil og mangler
 • Oppgaver tildeles rett mann med rett frist for utbedring
 • Sikkerhets-intro gjennomføres på mobilen til nye medarbeidere

Uavhengig av eksterne leverandører

Egenkraft med SmartControl:

 • Bærekraftig trygghet – når ansatte forstår og handler på risiko
 • Sharing Safety og SmarControl gjør bedrifter selvgående
 • Ansatte motiveres – med 1-2-3 tastetrykk til å forebygge i hverdagen
 • Feil og mangler som før ble oversett – gjøres noe med
 • Stor-ulykker starter i det små – «de små» årsaker fjernes av ansatte
 • Bli «selvforsynende» på HMS/IK, Sikkerhet og Beredskap
 • Redusèr ulykker, skader, fravær og missnøye
 • Redusèr driftsforstyrrelser som følge av avvik, feil og mangler
 • Redusèr utgifter til eksterne leverandører

Felles sikkerhetsbevissthet – sikrer industriområder

Samhandling med SmartControl:

 • Sharing Safety er felleskapets kraft – til et trygt lokalmiljø
 • SmartControl øker sikkerhetsbevisstheten i lokalområdet
 • Felles forebygging og krisehåndtering – er effektivt og billig
 • Dine naboer forebygger også ulykker og kriminalitet mot din bedrift
 • Delingsøkonomiske fordeler gir økt utnyttelsesgrad og lavere kostnader
 • Redusèr lokal risiko for ulykker, kriminalitet og generell utrygghet
 • Redusèr utgifter til skader, driftsforstyrrelser og utrygghet
 • Redusèr behov og kostnader til eksterne leverandører

Delingsøkonomi utnytter ledig kapasitet

Miljøvennlig med SmartControl:

 • Få verktøyet til å løse mest mulig for egen kraft
 • Digital koordinering reduserer utslipp, frakt- og transaksjonskostnader
 • Sharing Safety og SmartControl samordner – tar vare på miljøet
 • Spar penger på delingsøkonomiske fordeler – utnytt ledig kapasitet
 • Brukerstyring og skalèrbar tjeneste sikrer full kontroll
 • Redusèr miljøutstlipp
 • Redusèr «dødtid»
 • Redusèr kostnader

24/7/365 – Dashboard

 • Full oversikt og kontroll på bedriftens risikoprofil – «er god butikk»
 • Analyse- og styringsinformasjon i realtid avdekker risiko FØR det «koster»
 • Styringsverktøy til å utdelegere kontroller, sjekk, drifts- og serviceoppgaver
 • Unikt verktøy motiverer ansatte til å forebygge uønsket adferd og utbedre feil og mangler
 • Send meldinger, påminnelser og motiver ansatte til «å ta ansvar»
 • Dokumenter etterlevelse jf. IK-forskriftens krav overfor tilsynsmyndigheter
 • Ta ut rapporter filtrert etter fagområder, lokasjoner, periode, avvik, oppgaver mv.
 • Fjern papirbasert rapportering
 • Eksport av rapporter til Excel og PDF