Papirløse bensinstasjoner med Kontroll

New by Sigma har i samarbeid med Best stasjon som første kunde lansert Min Stasjon. Løsningen har fokus på kunden og opplevelsen kunden har av best sine bensinstasjoner, enten man besøker Best stasjonen på Østlandet, Vestlandet eller i nord Norge.

For optimal drift benyttes en rekke rutiner og prosesser som tidligere har vært basert på penn og papir.

Papirløse bensinstasjoner

Min Stasjon ivaretar Kundereisen, Rutinelister, vare trykk, klar for salg, Internkontrollprogram, kontroller, sjekklister, prosesser og skjemaer som tidligere var papirbaserte. Med Min Stasjon har du alt du trenger på ett sted. Slutt på permer og papir.

Min Stasjon ivaretar kravene til riktig håndtering av mat

Alle som håndterer mat eller produkter som kommer i kontakt med næringsmidler må ha kunnskap om mattrygghet for å vite hvordan maten skal håndteres trygt.  Mitt Stasjon ivaretar kravene fra mattilsynet på rutiner knyttet til IK Mat og HACCP.

Min Stasjon har også egen rutinemodul for tankbil og utkjøring av drivstoff og brenselolje som ivaretar alle myndighetskrav til tankbil drift.

Min Stasjon leveres med sky basert rapporteringsløsning for KPI og styringsparameter for en enkelt bensinstasjon eller hele kjedekontoret. Min Stasjon kombinerer makro informasjon fra den enkelte stasjon med økonomiske data fra Best stasjon kjedens økonomissystem og gir detaljert informasjon omsetningstall og bakenforliggende data om årsaks sammenhenger.

Min Stasjon distribueres av Telenor og Nordialog som sky basert tjeneste samt via Google Play og Apple Appstore.

For mer informasjon om Kontroll løsningen eller utnyttelsen av denne ta kontakt på: tomas.pinas@newbysigma.no eller mobil: 91843141

Leave a Comment