Papirløse apotek med Kontroll

New by Sigma har i samarbeid med Pluss apotekene som første kunde lansert Mitt Apotek. Løsningen ivaretar Internkontrollprogram, kontroller, sjekklister, prosesser og skjemaer som tidligere var papirbaserte. Med Mitt Apotek har du alt du trenger på ett sted. Slutt på permer og papir. Mitt Apotek ivaretar kravene fra Statens Legemiddelverk.

Mitt Apotek leveres med sky basert rapporteringsløsning for KPI og styringsparameter for et enkelt apotek eller hele kjedekontoret. Mitt Apotek kombinerer makro informasjon fra det enkelte apotek med økonomiske data fra Apotek kjedens økonomissystem og gir detaljert informasjon omsetningstall og bakenforliggende data om årsaks sammenhenger.

Pluss Apotekene del av Apoteker Gruppen har innført løsningen på sine apoteker og vil i fase 2 inkludere temperatur sensorer, dørsensorer m.m. for automatisk innhenting av data til Mitt Apotek.

Mitt Apotek er sky basert og leveres i Appstore på android og ios. Distribusjon i Norge via Telenor og Nordialog.

For mer informasjon ta kontakt på: tomas.pinas@newbysigma.no

Leave a Comment