Papirløs beredskap og sikkerhet for havneanlegg

New By Sigma lanserer Min havnesikring i samarbeid med Nordic Crisis Management.

HAVNESIKRING innebærer blant annet utførelse av sikringstiltak i havneanlegget. Tiltakene skal dokumenteres etter krav fra myndighetene. NORDIC CRISIS CHECKLIST hjelper deg å håndtere disse kravene på en enkel og oversiktlig måte. Sjekkpunktene tilpasses ditt havneanlegg og dokumentasjonen kan hentes frem fra egen database ved behov.

NORDIC CRISIS MANAGEMENT er første partner av New By Sigma som har White labelet Kontroll løsningen til New By Sigma. Kontroll løsningen digitaliserer alle manuelle og papir og penn baserte prosesser fra sjekklister, internkontroller, SJA, Vernerunde, regulatoriske krav til egne rutiner. Vi velge å si: Levendegjør dine døde data!

ISPS – Sikker Jobb Analyse og sikringsplaner

NORDIC CRISIS CHECKLIST har ferdige rutiner for sikker jobb analyse og sikringsplaner gjennom kartlegging av sårbare områder som kan bli utsatt for sabotasje eller angrep, og lage en plan for hvordan man skal opptre i en krise. For havneanlegg stiller i tillegg Kystverket krav om ny sårbarhetsvurdering hvert 5. år eller ved større endringer.

Løsningen ivaretar alle daglige sikkerhetsrutiner og operasjoner for drift av adgangskontroll, midlertidig adgangskontroll, vaktrunder, rutinemessige kontroll sjekker av passasjer trafikk på ferger, lasteskip og annen nyttetrafikk.

NORDIC CRISIS CHECKLIST er integrert med sikkerhets selskaper som NOKAS, Securitas m.fl.

Beredskap og tiltakskort

NORDIC CRISIS CHECKLIST støtter havners beredskapsplaner og tiltakskort benyttes når den uønskede hendelsen inntreffer. En beredskapsplan skal ikke bare være en «hva gjør vi nå-plan», men også være et verktøy til å utvikle en proaktiv beredskapskultur som fører til god samhandling når krisen er der.

NORDIC CRISIS CHECKLIST beredskap er tilgjengelig på App for Android, IOS og nettbrett.

NORDIC CRISES CHECKLIST er sky basert og leveres i Appstore på android og ios. Nordic Crisis Managment er Norges ledende selskap innenfor rådgivning på sikkerhet og beredskap for Norges 500 største bedrifter. NCM har konfigurert og verdiøket Kontroll løsningen fra New By Sigma på en innovativ måte som digitaliserer virksomheter over hele Norge og effektiviserer sikkerhet og kriseforebygging.

Distribusjon i Norge via Telenor og Nordialog. For mer informasjon ta kontakt på: tomas.pinas@newbysigma.no

Leave a Comment