• Digitaliser arbeidet med sjekklister og skjemaer.
• Fjern papir og dobbeltregistreringer.
• Gjør viktige data digitale.
• Forbedre og forenkle egenkontroll.
• Få analyse- og styringsinformasjon i realtid.

Få en enklere arbeidsdag!

STADIG FLERE OPPDAGER VERDIEN AV Å HA SMARTCONTROL

Hvorfor trenger du SmartControl?

De fleste virksomheter i dag har gode rutiner for kvalitets- og vedlikeholdsarbeid. De har et system som gjør at de oppfyller alle lovpålagte krav, men opplever at det er tungvint og tidkrevende å få dette effektivt ut i bedriften.
Med SmartControl er halve jobben allerede gjort.

SmartControl oppfyller alle lovpålagte krav og ivaretar alle rutiner som din virksomhet må forholde seg til.


Smart Control oppfyller alle lovpålagte krav og ivaretar alle rutiner som din virksomhet må forholde seg til.

SmartControl er løsningen for deg som vil bort fra papirbaserte rapporteringer

Selv om verden har blitt veldig mobil, benyttes penn og papir i stor skala i alle typer private og offentlige virksomheter. Skjemaer og sjekklister krever mange årsverk. På tross av arbeidet som legges ned for å tilfredsstille alle kravene, ender informasjonen opp i ringpermer på hylla.

 

HVORDAN KOMME I GANG?

SmartControl krever ingen installasjoner eller store investeringer

Løsningen leveres som abonnement, og du betaler bare en fast månedspris.
Du kan si opp avtalen når du måtte ønske, og du kan ha så mange brukere du vil.

DASHBOARD
Gir oversikt over alle utfylte sjekklister og skjemaer i SmartControl.

«Drill down»-funksjonalitet for
enkel oversikt over:
• Utfylte sjekklister
• Avvik
• Oppgaver
• Utvikling over tid
• Eksport av rapporter til Excel og PDF

MOBIL
Brukes av alle i bedriften for å sikre dokumentasjon og kvalitet.

• Erstatter papir
• Direkte registrering
•Instruksjon og veiledning
• Nedlasting fra Appstore
og Google Play

ADMINISTRASJONSPANEL
Opprett egne lister eller bruk og tilpass ferdige maler for en rekke oppgaver.

• Integrasjoner mot andre systemer
• Enkelt sett opp egne lister

SmartControl

Uansett bransje

Alle arbeidsplasser er bygget opp forskjellig – med ulike krav til rutiner og lovpålagte prosesser. Men felles for alle er behovet for system og kontroll. Helt uavhengig av hva slags virksomhet du driver, vil SmartControl kunne bidra til å forenkle og effektivisere samtlige arbeidsrutiner.

BAKERI

OPPDRETT

BENSINSTASJON

RESTAURANT

VAREHANDEL

INDUSTRI

HAVN

ARBEIDSMILJØ


Matproduksjon og mattrygghet


SmartControl vil bidra til å effektivisere rutiner, sjekkpunkter og dokumentasjon så din bedrift kan oppfylle de strengeste krav innenfor mattrygghet.

SmartControl støtter arbeid med HACCP og IK-mat, som bidrar til å minimere risikoen for matforgiftning og andre farer som utfordrer mattryggheten.

SmartControl har støtte for Mattilsynets smilefjesordning og kan leveres med redigerbare kontroller og veiledninger for følgende områder:

Ledelse og rutiner
Lokaler og utstyr
Mathåndtering og tilberedning
Sporbarhet og merking
IK-Matsystem/HACCP
All nødvendig dokumentasjon og rapportering
Automatiske temperaturmålinger i lokaler, kjøl, frys, kjøledisker med mer.

Rengjøringsprøver for å kontrollere at renholdsplanen leveres av Eurofins (kommer)

Mikrobiologiske analyser for å sjekke bakterieinnhold leveres av Eurofins (kommer)

SAMLE INN DATA

Digital rapportering på stedet

SmartControl
• fungerer på iOS og Android.
• gir deg umiddelbar tilgang til lister og kontroller som tilhører det området du befinner deg på.
• gir deg oversikt over alle oppgaver som er tildelt deg.

Du kan
• registrere status og avvik med ett tastetrykk.
• legge til kommentarer, bilder og oppgaver.
• lagre påbegynte kontroller og starte dem opp igjen på et senere tidspunkt.


ADMINISTRER OG VEDLIKEHOLD

Alt på ett sted med din egen SmartControl-nettside

På din SmartControl-nettside kan du:
• opprette kontroller og sjekklister

• administrere brukere og organisasjon

• sende meldinger og påminnelser

• få oversikt over oppgaver og rapporterte hendelser

• få oversikt over utførte kontroller

• eksportere rapporter til PDF og Excel

BRUKERVEILEDNING

SmartControl på 1 – 2 – 3

1 I det nettbaserte SmartControl Administrasjon oppretter og administrerer du skjemaer og sjekklister.

2 Hele personalet bruker SmartControl-appen for å fylle ut sjekklister og utføre kontroller. De sender status, avvik, kommentarer og bilder i sanntid fra det aktuelle området.

3 I SmartControl Dashboard får du umiddelbar oversikt over alle utfylte skjemaer og innsendte data. Ta ut rapporter filtrert etter skjematype, lokasjoner, periode, avvik og oppgaver. Dette gir grunnlag for forbedringer og tiltak direkte i Dashboard.

Kontakt oss for å få SmartControl i din bedrift

Bjørn Ludvigsen

PRODUCT MANAGER

+47 994 96 410

bjorn.ludvigsen@giantleap.no

Preben Remlov Sunde

SALES MANAGER

+47 930 56 310
prebenrs@giantleap.no

Besøksadresse: Biskop Gunnerus gate 14 A, 26 etg, 0185 Oslo